Ürün Güvenliği Politikası

CEKAFORM İSTANBUL Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.; “Plastik Levha, Kap, Kapak, Viyol Üretimi ve Satışı” kapsamında aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

  • Ürün Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Ürünler ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uymak,
  • Çalışanlarımızın ürün güvenliği konusunda bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitimler planlamak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı müşteri ihtiyaçları dikkate alınarak ve gelişen teknoloji takip edilerek ürünlerimizin ve hizmetlerimizin daima iyileştirmesini sağlamak,

Bu Ürün Güvenliği Politikası’nı, CEKAFORM İSTANBUL Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. yönetimi olarak uygulamayı taahhüt ederiz.