Çevre Politikası

CEKAFORM İSTANBUL Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.; yaptığı tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek, şu maddeleri çevre politikası olarak benimser:

Yasal Yükümlülükler

Doğa ve çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

Enerji Verimliliği

Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak

Geri Kazanım

Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,

Çevresel Duyarlılık

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmak.

Sorumluluk

Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermek.

Performans

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmak.