İş Sağlığı ve Güvenliği

CEKAFORM İSTANBUL Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.; yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “ÖNCE İNSAN” ilkesi doğrultusunda; şu maddeleri İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak benimser:

Mevzuat

İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymak.

Eğitim

Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için sürekli olarak eğitimler vermek.

Çalışma Ortamı

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.

Risk Analizi

Risk analizleri yaparak, düzeltici/önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmek.

Geliştirme

Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamak.

Performans

İşyerinde bulunan tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz ile işbirliği yaparak İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansımızı arttırmak.