Enerji Politikası

CEKAFORM İSTANBUL Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.; plastik gıda ambalajı üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanılabilir dünya bırakmak için çalışmayı ilke edinerek;

  •  Enerji performansını ve kurmuş olduğu enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  •  Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili tabi olduğu yasal şartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,
  •  Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin enerji kullanımını sağlamayı,
  •  Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, işletme genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
  •  Makine ve ekipmanların satın alımında enerji performansının araştırılıp iyileştirilmesi amacı ile enerji verimliliğine uygun seçimler yapmayı,
  • Tesislerin, donanımların, sistemlerin ve proseslerin tasarım ve modifikasyonlarında enerji performans iyileştirmelerini dikkate almayı,
  •  Yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanmaya açık olmayı enerji politikası olarak benimser.

CEKAFORM İSTANBUL Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızdan enerji politikamızı benimsemesini, enerji prosedürlerine uymasını ve enerji verimliliği ile enerji tasarrufu konularında bizlere katkı sağlamasını bekleriz.