Kalite Politikası

Cekaform İstanbul Plastik Ambalaj San. Tic. A.Ş. olarak; Üretmiş olduğumuz sağlıklı ve hijyenik ambaljlarda müşterilerimizin ürünlerini korumak ve ürün kalitesini her zaman üst seviyede tutmak için;

  • Kalite ve güvenlik anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutarız,
  • Yüksek kalite eksenli, hijyen esaslı, çevreci ve çalışanı, çalışma yaşamını koruyan bir üretim anlayışı taşırız,
  • İşçi-işveren-müşteri-tedarikçi memnuniyet zinciri kurmayı hedefleriz,
  • Fabrikamızda Kalite Yönetim Sistemine paralel olarak üzerinde ciddiyet ve titizlikle durulan “Hijyen Esaslı Üretim ve Gıda Güvenliği ”sistemi ile gıda ambalajları üreten işletmemizin müşterilerinin temel talebi olan güvenli gıda ambalajı isteklerini karşılamayı amaç ediniriz,
  • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutar, tüm çalışanlarımızın sürekli katılım ve işbirliğini sağlarız,
  • Teknolojik gelişmeleri takip edip uygularız,
  • Yasal şart ve mevzuatlara, kanuni düzenlemelere, müşteri şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz,
  • Amaçlarımız doğrultusunda kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanırız,
  • Atıklarımızın miktarını azaltır, geri dönüşümünü sağlar veya zararsız hale getiren önlemler alırız,
  • Süreç yaklaşımı ile oluşturulmuş tüm yönetim sistemlerini sürekli kontrol eder, etkinliğini değerlendirir, sürekli iyileştirmeyi hedefleriz,

Tüm çalışanlarımızın kaliteye bir maliyet unsuru olarak değil, ortaklarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlayıcı ve geliştirici karlı bir yatırım olduğu bilincini aşılamayı hedefleriz.